Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Başvuru işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.

Hakkımızda

"Yarınlar Umut Olsun"

Hamle Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2008 Mart ayında kurularak Antalya’da ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara ücretsiz eğitim hizmetleri vererek onları topluma kazandırmaya çalışmaktadır.

Şubelerimiz

Bilgi...

Bilgi...

Bilgi...

Bilgi...

Bilgi...

Bilgi...

Bilgi...

Bilgi...

Bilgi...

Bilgi...